jPower8
CZ EN

Tým

Tomáš Topinka, Ing.
 • Jako softwarový architekt má více než 12 let zkušeností s návrhy a implementací komplexních softwarových systémů
 • Vývoj v Javě a souvisejících technologií, zejména GWT, Vaadin, Liferay, Tapestry 5, JSF 2, JSP, Spring, Hibernate, CSS, XHTML, Maven...
 • Držitel profesních certifikátů: SCJP J2SE 6.0, SCWCD, SCDWS, OMG Certified Professional, W3C Certified HTML Developer
Jan Uhlíř, Ing.
 • Zkušený softwarový inženýr, team leader a projektový manager s více než 12 let zkušeností s vývojem softwaru na rozsáhlých projektech
 • Přes 8 let vedl softwarový vývoj a QA týmy (Agile, SCRUM), především pro zahraniční zákazníky
 • Zaměřen na obchodní analýzu a vývoj software v Javě, EJB3, Spring, Hibernate, Swing, Tapestry, SQL, PL/SQL, XSLT, MQ, JMS, Python, Perl
Jakub Štulc, Mgr.
 • Agilní projektový manager a Scrum master v IT s více než sedmiletými zkušenostmi jak s agilním tak "waterfall" metodami se silným důrazem na rozvíjení týmové produktivity. Má zkušenosti s řízením distribuovaných mezinárodních týmů.
 • Bývalý tlumočník, který se plynně dorozumí v češtině, angličtině a němčině s výbornými prezentačními, komunikačními a vyjednávacími schopnostmi.
 • Nadšenec do aplikací zvyšující produktivitu a efektivitu práce.
Ondřej Wretzl, Ing.
 • Více než deset let zkušeností jako projektový manager, vlastník Scrum projektu a Scrum master se zaměřením na týmového ducha
 • Líbí se mu metoda Scrum a řešení problémů zaváděním metody Scrum do společnosti
 • Získal zkušenosti v portálech, DMS, DHW a CRM řešením pro obě strany - dodání a zákazníka


Vývoj Java software

Tomáš Losert, Ing
 • Více než 9 let zkušeností s vývojem webových aplikací
 • Výborná znalost technologií postavených na Javě, J2EE, Liferay portal (5 years), Spring, Hibernate, Maven
 • Stále se zajímá o nejnovější webové technologie jako jsou Node.js, MongoDB, React.js
 • Pokročilé analytické a vůdčí schopnosti
Milan Pňaček, Ing.
 • Více než 9 let zkušeností s SW vývojem v jazyce Java, 6 let ve finačních institucích
 • Má výborné znalosti s Liferay portálem (6 let), Spring, EJB, Hibernate, Vaadin, ZKoss, WebLogic
 • Pokročilé znalosti s operačními systémy s důrazem na UNIX a Windows, silné analytické schopnosti
Jaroslav Matoušek, Ing.
 • 9 let zkušeností v SW vývoji v jazyce Java v oblasti turismu, logistiky a finančních institucí
 • Pokročilé znalosti architektury a designu komplexních SW systémů, vývojem pro UNIX a Windows
 • Prováděl expertizy v MS SQL, Oracle, Maven, Hibernate, Spring, Vaadin
Jan Mordačík, Ing.
 • Softwarový vývojář s více než dvanácti roky zkušeností v designu a implementace komplexních SW systémů
 • Vývojář v jazyce Java a souvisejících technologií, převážně EJB, JPA, Hibernate, TopLink, JSP, Swing, SWT, JAX-WS
 • Pokročilé znalosti v technikách modelování dat, SQL, UML
Martin Kalina
 • Softwarový vývojář s více než jedenácti roky profesionální experitizy v jazyce Java a souvisejících technologií
 • Expert na jádro Javy, objektově orientovaný design a inteligentní klientské platformy
 • Zběhlý v mezinárodních pracovních prostředích, rychle se učící, týmový hráč
Vít Kocmánek, Ing.
 • Více než 10 let zkušeností jako softwarový inženýr a SW vývojář
 • Pokročilé znalost architektury SW řešení, programování, rozsáhlé zkušenosti v tvorbě vlastních SW řešení - podnikové aplikace
 • C#, SQL, HTML, XML, XSLT, CSS
Jaroslav Ciml, Mgr.
 • Softwarový vývojář s více než osmi roky zkušeností v oboru vývoje SW designu a implementace v jazyce Java a C++
 • Odborné znalosti s vývojem pro mobilní zařízení a Java ME prostředí, vývoj pro iOS prostředí
 • Zaměřen na Tapestry 5, Spring, Hibernate, EJB3, Objective-C, Python, C/C++, XML and XML Schema, Oracle, PostgreSQL
Michal Šteller, Ing.
 • Softwarový inženýr s dvanáctiletou tvorbou v jazyce Java
 • Zkušenosti s vývojem mnoha internetových bankovních aplikacích a webových aplikací pro veřejný sektor
 • Rozsáhlé znalosti mnoha front-end technologií postavené na jazyce Java
Štěpán Kukal, Bc.
 • Zkušený softwarový architekt a webový vývojář s více než dvanácti lety zkušeností dodávající komplexní systémy
 • Expert přes Liferay, pokročilé znalosti serverových aplikací Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Tomcat, JBoss
 • Java EE/SE, JavaScript, SQL, PL/SQL , HTML, XML, XSLT, CSS, Python, PHP, C#, Groovy, Node.js
Miloslav Pavlíček, Ing.
 • Vývojář v jazyce Java s více než sedmi lety zkušeností s SW designem a implementací v Javě
 • Velké zkušenosti ve vývoji koplexních SW systémů pro finanční instituce
 • Pokročilé znalosti s JPA, Hibernate, EJB2, EJB3, Spring, XML and XML Schema, Oracle, PL/SQL, Groovy/Grails, Swing, JAX-WS
Martin Tomeček, Ing.
 • Softwarový vývojář, který implementuje Java aplikace více než 10 let
 • Podílel se na projektech v různých oblastech podnikání jako například e-learning, banking, telco nebo big data
 • Zkušený v technologiích Spring, Hibernate, jQuery atd. Jediný expert na technologii Terracotta (velké datové řešení od Software AG) ve střední Evropě
Albert Šputa, Ing.
 • Více než 12 let zkušeností s architekturou, designem a vývojem komplexního SW systému v jazyce Java
 • Výborné znalosti operačních systému UNIX a Windows, expert v MS SQL, Oracle, PL/SQL, Hibernate, Spring, EJB3, WebSphere, WebLogic, Liferay, Vaadin, GWT, Wicket
 • Zkušenosti s analýzou businessových procesů a analýzou požadavků, zaměřen na telekomunikace a finanční instituce
Ladislav Janatka, Ing
 • Více než 9 let zkušeností s testováním software převážně v bankovnictví a pojišťovnictví
 • Znalosti manuálního i automatizovaného testování a zkušenosti se zátěžovým testováním
 • Rychle se učící týmový hráč s dobrými komunikačními schopnostmi
Josef Procházka
 • Nadšený web vývojář se zkušenostmi v back-end vývoji (Java, Spring, Hibernate, SQL, MongoDB, PHP, C#) a front-end vývoji (JavaScript, ReactJs, AngularJs, Html, css) s důrazem na užívání posledních technologií a frameworků
 • Přes 10 let zkušeností v oboru Telco
 • Zkušenosti v systémové integraci a BI (Pentaho DI, Spring batch)
 • Silné znalosti administrace Linuxových systémů
Tomáš Oplt
 • Softwarový vývojář s více než dvanácti lety zkušeností s designováním a implementací komplexních SW systémů v .NET, 4 roky ve finančních institucích
 • Zkušenosti s technologií C#, ASP .NET, ASP .NET MVC, WPF, WCF, Web API, C++, MS SQL, Oracle, PL/SQL.
Aleš Kopecký, Ing
 • IT Team Leader & Scrum Master se SW analytickými a designovými zkušenostmi a pevným Java/Spring vývojovým pozadím. Celkem přes 15 let zkušeností v oblasti telekomunikací, z nichž 6 let v mezinárodním prostředí (EU). Vášeň pro RESTfull/REST WebAPI včetně OAuth v2
 • Design a integrační vzory, Spring, JPA, Hibernate, MySQL, Tomcat, JBoss, SOAP, REST, Apache CXF, OAuth, GSMA OneAPI.
 • Certifikovaný Scrum master (Scrum Alliance) a certifikovaný profesionální Scrum produkt vlastník (Scrum.org)
Jan Ondrák, Bc
 • Pracuje 15 let jako vývojář databázových aplikací
 • Zkušenosti z bankovnictví, telekomunikací a mediálního průmyslu
 • Hlavní specializace - Oracle PL / SQL, MS SQL Server s integračními a reportovacími službami, Javlin Clover ETL
Michal Krupka, Ing
 • Vývojář v jazyce Java se zkušenostmi s vývojem front-endu a back-endu
 • Znalost a zkušenosti s Java EE, Vaadin, JSP, PrimeFaces, Spring, Hibernate, PostgreSQL, HTML, CSS, SASS, Git, Maven


Front-endový vývoj

Michal Zůbek, Bc.
 • Zkušený softwarový i webový vývojář, technický leader a SCRUM master
 • Expert přes Lifeary, mnoho zkušeností s responsivním webovým designem, HTML5, JavaScript, JQuery, CSS, Less
 • J2EE, Liferay, JSP, Vaadin, Spring, Maven
Jiří Volf, Ing.
 • Front-end vývojář s více než deseti roky zkušeností v oboru vývoje webových aplikací
 • Znalosti s vývojářskými nástroji a technologiemi pro tvorbu webových stránek: SASS, LESS, Slim, Nette, jQuery, Smarty, Latte, Liferay, Twitter Bootstrap, Adobe Photoshop
 • Zkušenosti s tvorbou adaptivních a responsivních layoutů
Milan Šedý
 • Zkušený softwarový inženýr
 • HTML/CSS/JS vývojář se zanícením pro responsivní web
 • Pokročilé znalosti rozličných front-end technologií - Java, jQuery, ZURB Foundation, PHP, Zend
Petr Kilian
 • Zkušený softwarový inženýr
 • HTML/CSS/JS vývojář se zanícením pro responsivní web
 • Pokročilé znalosti rozličných front-end technologií - Adobe Photoshop, jQuery, Twitter Bootstrap, SASS
Martin Keder, Ing.
 • Designer (GD, IxD) a front-end vývojář s více než dvanácti roky zkušeností ve webovém designu a vývoji
 • Grafický designer s 20 roky zkušeností
 • Člen asociace UX (česká UX asociace)
Štěpán Gajzler, Bc.
 • Zkušený webový designer
 • HTML/CSS/JS vývojář se zanícením pro responsivní web
 • Pokročilé znalosti rozličných front-end technologií - jQuery, Twitter Bootstrap, Adobe Photoshop, Smarty, Sass
Marouan Sabbagh
 • Zkušený softwarový inženýr s více než 15 roky zkušeností v UX/SW/Web designu
 • HTML/CSS/JS vývojář se zanícením pro responsivní a UX web
 • Pokročilé znalosti rozličných front-end technologií - Java, jQuery, PHP, Zend
Václavík Petr
 • Front-end vývojář s více než dvanácti roky zkušeností
 • HTML5, CSS3, JS zkušenosti s optimalizací s vývojem pro cross-browser a cross-device řešení
 • Znalosti rozličných front-end technologií - SASS, LESS, jQuery, Twitter Bootstrap, Adobe Photoshop
Martin Lipan
 • Front-end vývojář / webdesigner se sedmi roky zkušeností
 • HTML5, CSS3, JS zkušenosti s optimalizací s vývojem pro cross-browser a cross-device řešení
 • Znalosti mnoha webových vývojových nástrojů a technologií - Adobe Photoshop, jQuery, Twitter Bootstrap, LESS
Lukáš Burda
 • FE / UI Developer / Interaction Designer
 • Zkušenosti s vývojem progresivních aplikací a tvorbou high-fidelity prototypů.
 • Samostatnost, přicházení s invencemi. Schopnost nalézt kompromis mezi ideou a účelem.
Michal Burišin
 • Front-end vývojář a designer s více než 12 lety zkušeností v grafickém návrhu a 6 lety ve front-end vývoji
 • Dobrá znalost různých front-end technologií - HTML5, CSS3, SASS, LESS, GRUNT.js, Twitter Bootstrap, jQuery
 • Zkušenosti s vývojem v ASP.NET MVC 5, Twig, TFS, SVN
Martin Matějovský
 • Front-end vývojář s vášní pro responsivní weby z hlediska vzhledu i interakce
 • Zájem o SEO a její dopad na webová řešení
 • Solidní znalost HTML5, CSS3, Javascript (jQuery), dále SASS, LESS, Bootstrap, Smarty, Adobe Photoshop
Matouš Wrožyna
 • Více než 12 let působení v oblasti správy a vývoje internetových stránek
 • Spolehlivost, samostatnost i týmovost, chuť neustále se rozvíjet
 • Dovednost realizovat přání či představy zákazníka v internetové prezentaci
Zdeněk Merta
 • Softwarový vývojář s více než 15 lety praxe
 • Expert na vývoj vysoce škálovatelných distribuovaných systémů, cloud řešení a platforem pro zpracování streamovaných dat
 • Zaměření na Domain-Driven Design, CQRS a Complex Event Processing
Michal Kuranda, Ing
 • HTML/CSS/JS vývojář s 10 lety zkušeností vývoje front-endu a back-endu webů a aplikací
 • Kreativní grafik se zkušenostmi s návrhem aplikací, UX/UI. Velký fanda nových technologií, kosmonautiky, miniaturních počítačů a 3D tiskáren. Snílek s vášní pro cestování po vlastní ose
 • Pokročilé znalosti - Adobe Photoshop, Wordpress, Javascript (jQuery), ZURB Foundation, PHP
Petr Kupčík, Bc
 • Web developer s více než 10ti lety zkušeností v oblasti B2B i B2C vývoje.
 • „Každý projekt je příležitostí se rozvíjet a dělat věci lépe.“
 • HTML, SCSS, JavaScript, Node.js, PHP, Laravel, Java, API Development.