jPower8
CZ EN

Naše služby

jPower8 poskytuje plnou škálu vývojových softwarových služeb v Javě a souvisejících technologií. Patří sem i vývoj softwaru na zakázku a vývojové softwarové služby formou týmového leasingu. Do značné míry je jen na vás, našich zákaznících, kde v tomto procesu začneme. Celý proces vám můžeme pomoci nastartovat se sbíráním požadavků metodou Go Live a následnou údržbou během produkce. Není pro nás problém domluvit se s odborníky přes domény, abychom se ujistili, že plně chápeme obchodní požadavky. Našim zákazníkům pomáháme dotvářet jejich představy, požadavky a očekávání prostřednictvím našich technologických znalostí. Pokud je k dispozici plnohodnotná specifikace, můžeme se zavázat k pevně danému termínu dodání za fixní cenu.

V případě potřeby se můžeme přizpůsobit jakýmkoliv specifickým procesům ve vaší společnosti. Pokud o vývojovém procesu rozhodujeme my, volíme vždy agilní metodu vývoje. Pro každodenní řízení používáme nástroj SCRUM. Po dvou až třítýdenních sprintech následuje živá ukázka, aby zákazníci měli stále přehled o tom, co se děje. Tak jednoduše získáte zpětnou vazbu v rané fázi vývojového procesu a už zpočátku se zapojíte do řešení případných blokačních problémů, zároveň dostanete předpokládanou vizi projektu na konci vývoje.Formy zakázky

Fixní čas, fixní cena

 • vyžaduje se podrobná technická analýza
 • jPower8 stanoví odhady, vývojový plán a nabídku před podepsáním kontraktu
 • agilní řízený vývoj s cílem poskytnout zákazníkovi části hotového softwaru a získání zpětné vazby v krátkých pravidelných cyklech (typicky 2-3 týdny)

Týmový leasing

 • jPower8 poskytuje vývojový tým v oblasti jazyka Java obsazený na základě rolí a potřebných dovedností
 • jPower8 stanoví cenu dle rozsahu a trvání smlouvy
 • jPower8 je připraven poskytovat maximální flexibilitu pro zpracování vývojových zadání

Časové možnosti

 • jPower8 poskytne Java inženýry s potřebnými rolemi a dovednostmi, aby se stali součástí vývojových týmů zákazníka
 • jPower8 stanoví cenu dle rozsahu a trvání smlouvy

Klíčové vlastnosti našeho týmu

 • Absolutní loajalita k zákazníkovi
 • Rychlá odezva na požadavky klientů
 • Flexibilita
 • Nejlepší kvalita výstupů
 • Pracovní softwarová vývojová infrastruktura (vývojové nástroje, sledování úkolů, kontinuální integrace, projekt wiki, správa verzí - máme všechny potřebné licence, čímž můžeme sdílet naši infrastrukturu se zákazníkem v případě potřeby)

Výhody našich kandidátů

 • Osvědčený záznam projektů a zkušenosti s dodáním zákaznických softwarových řešení
 • Znalosti a rozsáhlé zkušenosti s konstrukcí Java aplikačních frameworků a portálových řešení
 • Certifikace mnoha Java Enterprise technologií


Enterprise Java

Máme rozsáhlé zkušenosti s implementaci požadavků na podnikové úrovni a škálovatelných řešení - webové aplikace, webové služby, SSO, zabezpečení, integrace,...

Portálové řešení

Prosadili jsme se jako poskytovatelé portálových řešení založených na platformě Liferay. Máme rádi Vaadin jako front-end framework pro formulářové portlety.

Mobilní aplikace

Máme zkušenosti s vývojem nativních aplikací jak pro iOS, tak Android. Také píšeme webové aplikace, které vypadají skvěle na mobilních zařízeních.

Responsivní design

Prosazujeme responsivní design, kdykoli to dává smysl. Nechceme ho tam, kde to není potřeba. Je to užitečný nástroj k dosažení realistických cílů, nejen pouhá móda.