jPower8
CZ EN

Vývoj v Java J2SE/J2EE

ING Pojišťovna / NN Pojišťovna

Pro společnost ING jsme se podíleli na rozšíření stávajícího řešení kalkulací životního pojištění o možnost následně uzavřít smlouvu s klientem. Specialitou celého řešení byla možnost fungovat offline na brokerských stanicích. Dále jsme se podíleli na rozběhu projektu NBS, kde jsme prováděli analýzu řešení a odhady pracnosti na vybraných technologiích. Zajímavostí projektu bylo použití biometrického podpisu a s tím spojený tendr, u kterého jsme byli v pozici hodnotitelů technického řešení.

Technologie: Java, Tomcat, Spring / Security, PDF, Oracle, H2, Maven, JBoss, GIT, AngularJS


ČSOB a.s.

Podíleli jsme se na implementaci nového internetového bankovnictví pro maloobchodní sektor. Projekt byl realizován ve spolupráci s Adastra s.r.o. pro ČSOB a.s., člena skupiny KBC.

Technologie: JAVA J2EE, LIFERAY Portal, IBM WebSphere, Spring, AGF, Vaadin, JSP, Oracle, Hibernate, JPA, WebSeal, EA, Maven, Ant


Česka spořitelna

Podíleli jsme se na návrhu architektury a implementaci softwarového řešení podpůrného prodeje úvěrů. Tento projekt byl realizován pro Českou spořitelnu, člena skupiny Erste Group ve spolupráci s Adastra s.r.o..

Technologie: Java 1.6, Server WebLogic 10.3, Oracle 10g, Maven2, SVN, Hibernate 3, Spring 3, JAXWS, BPMS Activos


Cognitive Security, s.r.o.

Pro Cognitive Security, s.r.o. jsme definovali architekturu, vytvořili design a poskytli implementaci front-end části produktu CognitiveOne. CognitiveOne je inovativní detekční systém pro síťové útoky.

Technologie: JAVA J2EE, GWT, GWT-Ext, Smart GWT, Ext JS, JPA, Hibernate, Maven, TeamCity


Undeground8 Secure Computing GmbH

Pro Undeground8 Secure Computing GmbH jsme vytvořili návrh architektury a implementaci prototypu front-end webové aplikace zaměřené na administrace nového produktu společnosti.

Technologie: JAVA J2EE, Tapestry, Spring, Jersey, REST, Maven, TeamCity


Hutman Diagnostic AG

Pro Hutman Diagnostic AG jsme vytvořili architekturu, design a realizaci diagnostického softwaru analyzujícího patogeny od 1-kanálových 16-bitových TIFF obrázků vytisknutých jejich patentovanou diagnostickou metodou. Spolupracovali jsme s firmou na prvních programových prototypech od zahájení výroby. Naše služby zahrnovaly implementaci pokročilých algoritmů pro zpracování obrazu metodou MSER a knihovny Java Advanced Imaging.

Technologie: JAVA J2SE, Swing, Maven, TeamCity


Raiffesenbank a.s.

Podíleli jsme se na vývoji specializovaného ETL nástroje, který se stal základem dávkové integrační platformy v Raiffeisenbank a.s. Zároveň jsme přispěli k naplnění velkého počtu dávkových datových přenosů, plánovaných v pravidelných intervalech pomocí nástroje ETL. Tento projekt byl realizován pro Raiffesenbank a.s. ve spolupráci s Adastra s.r.o.

Technologie: Java 1.6, Swing, EJB3, PL/SQL, Maven, JBoss, RSA Crypto-J, Oracle 11g, MSSQL, MySQL, WebSphere MQ, JMS, AIXPoradenství

Siemens Business Services

Ve spolupráci se SoftDeC, s.r.o. jsme se podíleli na subdodávkách pro Siemens Business Services (analýza, řízení projektu). V projektu se jednalo o centralizované řešení tisku založené na webových službách a následná realizace byla pro velké vládní organizace.

Technologie: UML, XML, SOAP


Enviros, s.r.o.

Ve spolupráci se SoftDeC, s.r.o. jsme realizovali podstatné rozšíření několika stávajících webových aplikací. Tento projekt byl implementován pro Enviros, s.r.o.

Technologie: JPHP 5, MySQL, CSS


Školení

McKinsey

Pro McKinsey jsme připravili a dodali pět personalizovaných jednodenních školení zaměřených na jazyk Java. Školení se vztahuje na všechny aspekty vývoje softwaru v Javě s komplexním vzdělávacím materiálem, hands on sessions, domácími úkoly a diskusemi k příkladům na procvičení.

Technologie: Java, VM, Swing, Eclipse, JUnit, Maven


Underground8 Secure Computing GMbH

Pro Underground8 Secure Computing GMbH jsme vytvořili a dodali specializované jednodenní školení zaměřené na Best Practices ve vývoji několika rozsáhlých aplikací v GWT. Výcvik byl zaměřen také na testování specifik GWT vývoje aplikací.

Technologie: Java, GWT, Selenium, JUnit, Maven


Webová tvorba

Barbora Polášková

Pro mladou talentovanou zpěvačku Barboru Poláškovou jsme vytvořili webové portfolio www.barbora-polaskova.cz. Web je plně k dispozici v češtině a angličtině. Barbora si sama udržuje svoji on-line prezentaci přes intuitivní administrační stránku.

Technologie: CMS Joomla!, PHP, CSS, Flash


Athanor

Pro Athanor - společnost pro filmovou tvorbu, s.r.o. jsme realizovali webové stránky prezentující vizuální umění Jana Švankmajera, Evy Švankmajerové a Jaromíra Kallisty. Webová stránka zahrnuje mikro stránky všech celovečerních filmů Jana Švankmajera, včetně posledního filmu Přežít svůj život. Grafická úprava: Silvie Vavřinová.

Technologie: CMS Joomla!, PHP, CSS, Flash